Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Aktualni projekt: IZDELAVA VZORCEV OMETA ZA KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI POSEG NA PALAČI BENEČANKI V PIRANU

Benečanka, znamenita piranska hiša je v zadnjih letih izstopala v svoji živo rdeči barvi fasade in se tako zasidrala v srcih lokalnih prebivalcev. Temu pa v daljni preteklosti ni bilo tako in kar nekaj napora je bilo potrebnega za spremembo javnega mnenja. Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran smo predali 5 različnih vzorcev toniranega ometa. Vzorci so bili izdelani na podlagi najdenega ohranjenega originalnega ometa s fasade Benečanke.

Predstavitev vzorca ometa odgovornim iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine

Aktualni projekt: IZDELAVA KONSERVATORSKEGA NAČRTA ZA ORFEJEV SPOMENIK NA PTUJU

Orfejev spomenik kot kulturni spomenik državnega pomena zasluži posebno mesto. V izdelavi je konservatorski načrt s popisom dejanskega stanja na podlagi katerega se bo predvidelo nadaljne postopanje s tako pomembnim artefaktom. Vsekakor bi bila najprimernejša izdelava njegove kopije in umik originala na primerno mesto v muzeju. Konservatorski načrt med drugim zajema zahtevnejša postopka izdelave virtualnega 3d modela in slike lokacij notranjih poškodb s pomočjo ultrazvoka.

Orfejev spomenik

Apno

Apno je osnovni gradbeni material še iz rimljanskega obdobja in je zaradi svojih karakteristik v uporabi še danes.

Pri svojem delu uporabljamo visokokakovostno žgano in gašeno apno pridobljeno v lastni proizvodnji.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Smo izvajalec Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklica »zidar – restavratorski sodelavec« in »kamnosek – restavratorski sodelavec.«

Zainteresirane posameznike dodatno informiramo in jih s svojimi svetovalci za NPK vodimo skozi postopek pridobivanja certifikata.

Haptika

Tehnologija nam omogoča virtualno manipulacijo 3D modelov zajetih s skeniranjem. Pri našem delu gre v večini primerov za nepravilne, organske forme, kjer si s klasičnimi CAM programi ne moremo pomagati. Haptična tehnologija ustvarja občutek dotikanja objekta, s katerim preko FreeForm programa dopoljnujemo ali preoblikujemo proste forme virtualnih objektov.