Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Aktualni projekt: Cerkev žiške kartuzije

0

Aktualni projekt: Kapela dvorca Dornava

0

Aktualni projekt: Vipava - fontana in baročni kipci

3

Aktualni projekt: Suhorje - Zvonik Sv. Nikolaja

0

Aktualni projekt: Frizerski salon Kreutz

0

Aktualni projekt: Sveti Jožef na Mlečniku

0

Aktualni projekt: Kazina

0

Aktualni projekt: Dvorec Petergalovše

petrogalovše1

Aktualni projekt: Grad Neuhaus v Tržiču

0

Aktualni projekt: Kranj - zvonik sv. Kancijana

0

Apno

Apno je osnovni gradbeni material še iz rimljanskega obdobja in je zaradi svojih karakteristik v uporabi še danes.

Pri svojem delu uporabljamo visokokakovostno žgano in gašeno apno pridobljeno v lastni proizvodnji.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Smo izvajalec Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklica »zidar – restavratorski sodelavec« in »kamnosek – restavratorski sodelavec.«

Zainteresirane posameznike dodatno informiramo in jih s svojimi svetovalci za NPK vodimo skozi postopek pridobivanja certifikata.

Haptika

Tehnologija nam omogoča virtualno manipulacijo 3D modelov zajetih s skeniranjem. Pri našem delu gre v večini primerov za nepravilne, organske forme, kjer si s klasičnimi CAM programi ne moremo pomagati. Haptična tehnologija ustvarja občutek dotikanja objekta, s katerim preko FreeForm programa dopoljnujemo ali preoblikujemo proste forme virtualnih objektov.