Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Aktualni projekt: Prem, p.c. sv. Helene

0

Aktualni projekt: Ortnek, cerkev pod gradom

0.0

Aktualni projekt: Oranžarija dvorca Dornava

0

Aktualni projekt: Puščavnik na blejskem otoku

0

Aktualni projekt: Mali grad, Planina

0

Aktualni projekt: Štefančevo znamenje

0

Aktualni projekt: Kapucinski most v Škofji Loki

Image4

Aktualni projekt: Ptuj - Stara steklarska

0

Apno

Apno je osnovni gradbeni material še iz rimljanskega obdobja in je zaradi svojih karakteristik v uporabi še danes.

Pri svojem delu uporabljamo visokokakovostno žgano in gašeno apno pridobljeno v lastni proizvodnji.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Smo izvajalec Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklica »zidar – restavratorski sodelavec« in »kamnosek – restavratorski sodelavec.«

Zainteresirane posameznike dodatno informiramo in jih s svojimi svetovalci za NPK vodimo skozi postopek pridobivanja certifikata.

Haptika

Tehnologija nam omogoča virtualno manipulacijo 3D modelov zajetih s skeniranjem. Pri našem delu gre v večini primerov za nepravilne, organske forme, kjer si s klasičnimi CAM programi ne moremo pomagati. Haptična tehnologija ustvarja občutek dotikanja objekta, s katerim preko FreeForm programa dopoljnujemo ali preoblikujemo proste forme virtualnih objektov.