Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

3D tehnologija

3D tehnologija uporabljamo v osnovni namen, to je dokumentiranje. V osnovi gre za skeniranje artefaktov s področja kulturne dediščine (kipov, oltarjev, kapel in ostalih pomembnih trigonometričnih form iz tega področja). Aplikacijo pa nadgrajujemo s haptično tehnologijo za virtualno modeliranje oziroma virtualno restavriranje prostih form, s katerimi se pri svojem delu najbolj izključno srečujemo. Na tak način najbolj neinvazivno izvajamo kopistikos artefaktov s pomočjo računalniško vodenih strojev.

Haptična roka

TalecBegunje07

3D skener

3D scanner

S  3D tehnologijo smo v preteklih letih skenirali mnogo artefaktov s področja kulturne dediščine (kipi, oltarji, kapele,ipd.).  Digitalni trorazsežnostni posnetek fizičnega objekta nam služi kot dokument o trenutnem stanju objekta in pa za namene kopistike. Več je primerov, ko smo originalen objekt zaradi ogroženosti umaknili, ter na mesto postavili kopijo, ki smo jo izdelali iz digitalne 3d slike, z rezkanjem ali 3d tiskanjem.

Komaj pred par desetletji odkrita romanska kapela na gradu Rajhenburg je čakala na celostno obnovo gradu, v sklopu katere je požela največ pozornosti. Z nadaljnimi sondiranji je bila najdena še konzola apside, s tem pa odkrita še zadnja neznanka. Prostor je bil posnet v 3D prostoru, na posnetek pa aplicirani zrušena križnoločno obokan strop in apsida, ter vsi odbiti polstebri. Tako izdelana virtualna rekonstrukcija je upravičila dejansko. Apsida je bila izdelana v originalni kamen medtem, ko je bil strop izdelan s pomočjo opaženja in ometov. Gre za izredno ohranjeno redkost in prvenstven primer posega in s tem prezentacije.

Cerkev minoritskega samostana je bil zrušen tik pred koncem druge svetovne vojne med zavezniškim bombardiranjem. Okrog njegone rekonstrukcije so se dolga leta kresale iskre, dolgo je trajala tudi ponovna rekonstrukcija njenega bogatega pročelja. Kipi v nišah, višji od dveh metrov, so bili zavoljo lažjega manipuliranja in manjše porabe materiala izdelani v glino v pomanjšani izvedbi. Taki so bili posneti , povečani in ker velikost vara prilagojeni v širino posameznih niš, ter sfrezani v umetne materiale.

Kalinov kip talca v Zgornji Dragi nad Begunjami je bil tarča zbiralcev barvnih kovin. Izmaličeni kosi so bili najdeni na odlagališču. Ključni posamezni kosi kot so glava, dlani in stopala so bili posneti ter razvlečeni in spojeni v prvotno formo. Trup se je sočasno izdelalo iz gline po arhivirani fotografiji. Višina je bila zgolj  okvirna. V umetno smolo izdelani kosi so bili nameščeni na glinen korpus, kateremu je bilo potrebno prilagoditi velikost. Tako izdelan model je služil izdelavi kalupa za ponovno odlivanje v bron,. Na tak način se je v najbojši meri ohranil del Kalinove roke in njenih potez.