Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Arheologija

Sodelujemo s podjetjem Augusta d.o.o.

augusta

Družba Avgusta d.o.o. je bila ustanovljena leta 2007.  Raziskave s področja arheologije in tudi druge s kulturno dediščino povezane storitve predstavljajo glavno dejavnost podjetja. Predhodne arheološke raziskave izvajajo na področju celotne Slovenije, tako za fizične  kot tudi pravne osebe. Prav tako izvajajo vse vrste in oblike predhodnih arheoloških raziskav, invazivne in neinvazivne. Storitve zajemajo vse postopke in dela od pridobitve potrebnih dovoljenj za izvedbo raziskav, terenskih del, do poizkopovalnih postopkov; izdaje poročil in obdelave arhiva najdišča (podatkov in najdb).

V preteklih letih so izvedli več kot 350 raziskav, od raziskav, ki se izvedejo v nekaj urah, do raziskav, ki trajajo več mesecev, najmanjših za potrebe gradnje prizidka, garaže, čebelnjaka…. do obsežnejših in zahtevnejših, predpisanih pred večjimi gradbenimi posegi, gradnjami cest, urejanjem mestnih jeder, gradnjami in širitvami letališč, gradnjami industrijskih objektov, izdelavo OPPN-jev, DPN-jev….