Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Izobraževanje

Kamnosek-restavratorski sodelavec

Smo uradni izvajalec za nacionalno poklicno kvalifikacijo »kamnosek – restavratorski soddelavec.«  Izobrazba je formalno priznana na podlagi nacionalnih poklicnih standardov in pridobljena na podlagi verificiranih izobraževalnih programov ali v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Interesent mora dosegati določene pogoje in zadostovati določenim merilom po danih kriterijih.

Zidar-restavratorski sodelavec

Smo uradni izvajalec za nacionalno poklicno kvalifikacijo »zidar – restavratorski soddelavec.«  Izobrazba je formalno priznana na podlagi nacionalnih poklicnih standardov in pridobljena na podlagi verificiranih izobraževalnih programov ali v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  Interesent mora dosegati določene pogoje in zadostovati določenim merilom po danih kriterijih.

Delavnice in razstave

Sv. Jurij v Piranu 2024

Gnom d.o.o. je v sodelovanju z Društvom restavratorjev Slovenije DRS, Srednjo gradbeno, geodetsko, okoljevarstveno šolo in strokovno gimnazijo Ljubljana, Slovenskim konservatorskim društvom, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Kamnoseštvom Svete in Župnijo Piran organiziral delavnice in predavanja v okviru obnovitvenih del na zvoniku sv. Jurija. Delavnice so potekale na treh različnih lokacijah v Piranu.

Puzzle - poučna sestavljanka Gnom

Sestavi sliko in ugani za katero delo gre. V pomoč ti je lahko zavihek /reference/

Cerkev svetega Kancijana 2022

V sklopu Šole prenove smo izvedli štiri dnevno delavnico. Prvi dan je bil namenjen teoretičnem spoznavanju.  V praktičnem delu  so se prijavljeni spoznali z različnimi metodami čiščenja kamna, z odpravljanjem površinskih in strukturnih poškodb in z dopolnjevanjem manjkajočih delov v naravnem ali umetnem materialu. 

Obisk srednješolcev 2022

V novembru 2022 smo za Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Novo Mesto organizirali predstavitev našega dela. Obiskovalcem smo na sedežu podjetja predstavili različna restavratorska področja in jih podkrepili z praktičnim prikazom v delavnici.

Grad Rajhenburg 2012

Sočasno z zaključnimi deli v okviru projekta »Celostna prenova gradu Rajhenburg« smo sodelovali pri izvedbi konservatorsko-restavratorske delavnice. Program so sestavljali predavanje, praktični pouk in prikaz restavratorske stroke. Namen delavnice je bil ohraniti odnos do kulturne dediščine  s kakovostnimi izvedbami del in historičnimi tehnologijami.

Župnijska cerkev v Semiču 2022

Na zvoniku in na glavni fasadi župnijske cerkve sv. Štefana v Semiču je bila v sklopu obnovitvenih del na fasadi izpeljana delavnica na temo apna in apnenih ometov. Na predavanjih je bil poudarjen pomen uporabe apna, izpostavljene njegove prednosti ob obnovi starejših objektov in predstavljeni referenčni primeri že izvedenih kvalitetnih prenov. Ostale dni je potekalo praktično delo na zvoniku in na glavni fasadi cerkve, ki je obsegalo vse faze obnove.

ASSO restauro 2013

Assorestauro je italijanski inštitut, ki povezuje posameznike in podjetja, ki delujejo na področju restavriranja arhitekture in urbanističnih planov. Z delom so pričeli v letu 2015. Pod svojim okriljem ima proizvajalcematerialov, opreme in tehnologije, ki ga pri svojem delu uporabljamo strokovnjaki za izvajanje konservatorsko – restavratorskih posegov. Na eni izmed njihovih promocij smo si ogledali potek popotresne sanacije na območju italijanske L`Aquile.

Grad Rajhenburg 2013

Delavnica je bila nadaljevanje delavnice iz preteklega leta. Potekala je na istem mestu  z malce zamenjanimi temami pa kjlub temu v duhu del, ki so bila izvedena pri projektu »Celostna prenova gradu Rajhenburg.«

Šola prenove - kašča na Stari Vrhniki 2015

Pri sanaciji ometov stare kašče na Stari Vrhniki smo v okviru Šole prenove sodelovali s srednjo gradbeno šolo. Na delavnici je bila predestavljena uporaba apna kot tradicionalnega gradbenega materiala, edinega upravičenega uporabe pri prenovah tako pomembnih objektov in z bogato zgodovino.

Prolječe vapna 2013

Spomladanska delavnica v Žminju (Istra) je potekala v organizaciji hrvaškega podjetja Kapitel. Bila je ena lepa promocija uporabe apna v ometih in opleskih. Poleg žganja apna je bila prikazana izdelava in uporaba naravnih zemeljskih pigmentov, ki se od področja do področja barno razlikujejo, glede na barvo zemlje. Ometi, obarvani z zemeljskimi pigmenti so s svojimi prelivajočimi se odtenki nekaj najlepšega, kar lahko storite za obnovljeno staro hišo.

Minicity - izobraževanje otrok 2019 - 2020

Minicity v Ljubljani je sklop več tematskih kotičkov,  ki so namenjeni izobraževanju in spoznavanju otrok z različnimi poklici. V lelih 2019 in 2020 smo mnogim generacijam predstavili poklic restavrator.

Apneni ometi - Cerkev v Tišini 2019

Med obnovo fasade smo izvedli delavnico o apnenih ometih. Delavnica je potekala v dveh dneh. Prvi dan so udeleženci v praksi spoznavali izdelavo apnene malte, aplikacijo malte na zid in beležem. Drugi dan je potekal pregled vzorcev prvega dne. Sledilo so predavanja, s čimer se je praktični del podkrepil s samo teorijo.

Workshop Re-Lime 2022

Udeležili smo se mednarodnega kongresa Re-Lime 2022 v južni Italiji.  Predavanja in delavnice so bile na temo apna na področju restavratorstva.  V sodelovanju z Matejo Kavčič iz Restavratorskega centra ZVKDS smo predstavili vročo apneno malto v Sloveniji: zgodovino, tradicijo, pridobivanje, uporabo nekoč in danes.

Šole prenove: »Sanacija apnenega ometa 2016«

Po teoretičnem delu je sledil praktični, ki  je potekal na dveh lokacijah: V Tehničmem muzeju Slovenije v Bistri in v Mošnjah. Udeleženci so se spoznali z pripravo vroče malte, z pripravo različnih ometov in nanašanjem na različne nosilce, s saniranjem ohranjenih apnenih ometov z dopolnjevanjem, z izvedbo finih zaglajenih ometov ipd.

Lime & lime technologies (Vapno & vapene technologie)
Polska 2005

Hočevarjev mavzolej 2013

Delavnica je bila Hočevarjevem mavzoleju v Krškem. V notranjosti spomenika je bil udeleženim predstavljen proces 3d skeniranja.