Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Izobraževanje

Kamnosek-restavratorski sodelavec

Smo uradni izvajalec za nacionalno poklicno kvalifikacijo »kamnosek – restavratorski soddelavec.«  Izobrazba je formalno priznana na podlagi nacionalnih poklicnih standardov in pridobljena na podlagi verificiranih izobraževalnih programov ali v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Interesent mora dosegati določene pogoje in zadostovati določenim merilom po danih kriterijih.

Zidar-restavratorski sodelavec

Smo uradni izvajalec za nacionalno poklicno kvalifikacijo »zidar – restavratorski soddelavec.«  Izobrazba je formalno priznana na podlagi nacionalnih poklicnih standardov in pridobljena na podlagi verificiranih izobraževalnih programov ali v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  Interesent mora dosegati določene pogoje in zadostovati določenim merilom po danih kriterijih.

Delavnice in razstave

Grad Rajhenburg 2012

Sočasno z zaključnimi deli v okviru projekta »Celostna prenova gradu Rajhenburg« smo sodelovali pri izvedbi konservatorsko-restavratorske delavnice. Program so sestavljali predavanje, praktični pouk in prikaz restavratorske stroke. Namen delavnice je bil ohraniti odnos do kulturne dediščine  s kakovostnimi izvedbami del in historičnimi tehnologijami.

Grad Rajhenburg 2013

Delavnica je bila nadaljevanje delavnice iz preteklega leta. Potekala je na istem mestu  z malce zamenjanimi temami pa kjlub temu v duhu del, ki so bila izvedena pri projektu »Celostna prenova gradu Rajhenburg.«

ASSO restauro 2013

Assorestauro je italijanski inštitut, ki povezuje posameznike in podjetja, ki delujejo na področju restavriranja arhitekture in urbanističnih planov. Z delom so pričeli v letu 2015. Pod svojim okriljem ima proizvajalcematerialov, opreme in tehnologije, ki ga pri svojem delu uporabljamo strokovnjaki za izvajanje konservatorsko – restavratorskih posegov. Na eni izmed njihovih promocij smo si ogledali potek popotresne sanacije na območju italijanske L`Aquile.

Prolječe vapna 2013

Spomladanska delavnica v Žminju (Istra) je potekala v organizaciji hrvaškega podjetja Kapitel. Bila je ena lepa promocija uporabe apna v ometih in opleskih. Poleg žganja apna je bila prikazana izdelava in uporaba naravnih zemeljskih pigmentov, ki se od področja do področja barno razlikujejo, glede na barvo zemlje. Ometi, obarvani z zemeljskimi pigmenti so s svojimi prelivajočimi se odtenki nekaj najlepšega, kar lahko storite za obnovljeno staro hišo.

Šola prenove - kašča na Stari Vrhniki 2015

Pri sanaciji ometov stare kašče na Stari Vrhniki smo v okviru Šole prenove sodelovali s srednjo gradbeno šolo. Na delavnici je bila predestavljena uporaba apna kot tradicionalnega gradbenega materiala, edinega upravičenega uporabe pri prenovah tako pomembnih objektov in z bogato zgodovino.

Vapno i vapnenne technologie 2005

Vapno i vapnenne technologie 2005

Minicity - izobraževanje otrok 2019 - 2020

Minicity v Ljubljani je sklop več tematskih kotičkov,  ki so namenjeni izobraževanju in spoznavanju otrok z različnimi poklici. V lelih 2019 in 2020 smo mnogim generacijam predstavili poklic restavrator.

Apneni ometi - Cerkev v Tišini 2019

Med obnovo fasade smo izvedli delavnico o apnenih ometih. Delavnica je potekala v dveh dneh. Prvi dan so udeleženci v praksi spoznavali izdelavo apnene malte, aplikacijo malte na zid in beležem. Drugi dan je potekal pregled vzorcev prvega dne. Sledilo so predavanja, s čimer se je praktični del podkrepil s samo teorijo.

Gnom puzzle - poučna sestavljanka