Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Suhorje - Zvonik cerkve sv. Nikolaja

Cerkev sv. Nikolaja stoji na vzpetini ob vasi Suhorje.  Zgrajena je bila v 17. in 18. stoletju. Leta 1844 je bil k pročelju prizidan zvonik, ki je od temeljev do vrha iz špičenih klesancev flišnega peščenjaka. Zidovi niso ometani. Cerkev se v celoti lušči po vseh fasadah, najbolj je prizadet zvonik s kupolo.

 

Aktualni projekt: Grad Neuhaus v Tržiču

Grad Neuhaus je bil prvič omenjen že leta 1354. Ko je leta 1811 pogorel, je dal grof Radetzky na starih temeljih postaviti nov, še danes stoječi klasicistični dvorec. Obnavljamo zunanjost dvorca.

Aktualni projekt: Baročni kipci in fontana v Vipavi

Neposredno pred Lanthierijevim dvorcem je urejen grajski park. V središču parka je fontana z bazenom v obliki štiriperesne deteljice. Za časa Lanthierijev so stali v parku številni baročni kipi dečkov, ki v rokah držijo različne rekvizite. Fontano in kipce bomo restavrirali.

Aktualni projekt: Žiška kartuzija

Žiška kartuzija je nekdanji samostan kartuzijanskega verskega reda v bližini naselja Žiče. Nastal je okoli leta 1160. Restavriramo kamnite zidove samostanske cerkve sv. Janeza Krstnika.

Aktualni projekt: Planina, Mali grad

Mali grad je srednjeveški grad.  Prvič je omenjen leta 1444 kot grad Kleinburg. V 15. stoletju ga je v deželno-knežji fevd dobila rodbina Ravbarjev. Po njih se imenuje tudi Ravbarjev stolp, ki je edini ohranjen del gradu.

Notranjost stolpa je obokana zvezdasto rebrasto. S sondiranjem smo ugotovili, da so bila rdečkasta rebra prvotno rumena. Pod plastmi barve smo odkrili posvetilne križe. Neustrezni ometi se bodo odbili in izdelali novi – apneni, kakršni so se deloma ohranili.

Aktualni projekt: Fasada Ruardove graščine

Obnavljamo historično fasado Bucelleni Ruardove graščine. Objekt stoji v severnem delu fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah. V jedru je stavba renesančna. Današnja nadstropna podoba je rezultat prezidav po letu 1766.

Aktualni projekt: Palača Kazina

Ob Kongresnem trgu stoji strogo klasicistična arhitektura, ki odraža racionalizem 1. polovice 19. stol. Krasitvena dela v dvorani iz 19. stol. dopolnjujejo interierji v slogu funkcionalizma. Obnavljamo stavbno pohištvo, lestence, stropno poslikavo dvorane in štukature.

Aktualni projekt: Dvorec Petrogalovše

Dvorec Petrogalovše v Ajdovščini, nekdaj last družine Petrogalli, je stanovanjsko in gospodarsko poslopje iz druge polovice 18. stol. z starejšimi stavbnimi zasnovami in kamnitimi elementi. Restavrirali bomo kamnite elemente ter izvedli rekonstrukcijo kamnitega portala in dveh kamnitih okenskih okvirjev.

REFERENCE