Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Obnova svetilnika na Punti

Obnavljamo svetilnik na Punti – skrajnem koncu piranskega polotoka. Restavratorsko konservatorska dela bomo opravili na stavbnem pohištvu in na kamniti fasadi.

Aktualni projekt: Obnova zvonika cerkve sv. Jurija v Piranu

Po obnovi notranjosti z  rekonstrukcijo stopnišča in restavraciji kipa nadangela Mihaela, se po petih letih vračamo na zvonik. Obnavljamo zunanjost 47,2m visokega zvonika.

Aktualni projekt: Izmir, Turčija - Restavriranje oltarja Sv. Polikarpa

Izmir, Turčija. V cerkvi sv. Polikarpa, mučenika in zavetnika mesta restavriramo prednji del glavnega oltarja. Del oltarja je bilo potrebno zaradi slabih temeljev in posedanja demontirati. Z naslednjim obiskom bomo demontirane elemente oltarja očistili, sanirali poškodbe in ga ponovno sestavili.

Aktualni projekt: Sv. Kancijan v Kranju

Po lanskoletni obnovi zvonika tokrat nadaljujemo z restavriranjem fasade cerkvene ladje, najprej na severni strani. Tokrat imamo opraviti z ometom in prezentiranimi kamnitimi elementi iz peščenjaka, konglomerata in lehnjaka.

Aktualni projekt: Kartuzija Žiče - ostaline samostana

Izvajamo restavratorsko – konservatorske posege na ostalinah samostana kartuzijanskega verskega reda.

Aktualni projekt: Puščavnik blejskega otoka

Kdaj je bila stavba pozidana, ni znano. Sedanja oblika je iz leta 1852. Sprva je služila za duhovnike puščavnike, ki so se naselili na otoku, da bi v samoti in tišini zbrano molili. Na objektu bomo izvedli restavratorska in gradbena-sanacijska dela.

Aktualni projekt: Ormož - grajski stolp

V stolpu ormoškega gradu izvajamo konservatorsko – restavratorske posege na kamnitih elementih, na historičnih ometih in stenskih poslikavah.

Aktualni projekt: Ormož - grajski stolp

Obnavljamo parket gradu Ormož, ki predstavlja enega redkih še ohranjenih izvornih elementov tedanje grajske dekoracije. Gre za kasetirano parketno oblogo dimenzij 64 x 64 cm, sestavljeno po principu peresa in utora.

Aktualni projekt: Sveta trojica v Slovenskih goricah - kamnita plastika

Restavriramo kipe sv. Roka, sv. Vincencija in sv. Trojice pred cerkvijo Sv. Trojice v Slovenskih goricah.

Aktualni projekt: Kapela na blejskem pokopališču

Pokopališče na Bledu s historičnimi nagrobniki in baročnimi vogalnimi kapelicami je nastalo leta 1889 (EŠD: 13177). Restavriramo eno od kapelic.

Aktualni projekt: Vrt minoritskega samostana v Piranu

Na pobočju nad središčem Pirana sodelujemo pri ureditvi vrta minoritskega samostana. Uredili bomo lapidarij – očistili bomo historične kamnite elemente in jih prezentirali ob zidu vrta.

Reference