Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

TRENUTNO POTEKA: Prenova Mencingerjeve hiše na Zgoši pri Begunjah

Kmečki dvorec iz 18. in 19. stoletja je del nekoč bogate gručaste domačije. V različnih fazah izgradnje so  na fasadi nastali različni dekorativni elementi. Pri restavriranju fasade te nadstropne stavbe stremimo k uporabi naravnih materialov. Tako se bo manjkajoč in poškodovan omet saniral z vročo apneno malto, gašeno na lokaciji. Tudi manjkajoče ornamente iz žgane gline bomo izdelali  z enakim, to je opečnatim materialom.  Obnovili bomo okenske okvire in portal iz tufa, lesena ter železna polkna in okenske mreže. Odkrite geometrijske poslikave, šivan rob in dekoracije okoli oken, bomo restavrirali in deloma prezentirali .

TRENUTNO POTEKA: Restavratorski poseg na fasadi Linhartova 6 v Radovljici

Izvajamo konservatorsko restavratorska dela na pročelju dveh stavb iz 16.stol., ki sta bili v 19.stol. združeni pod eno hišo, takrat v lasti premožnega trgovca Primoža Hudovernika.

Večkrat prebarvana in nekdaj neustrezno obnovljena fasada hiše ob ustju linhartovega trga je kar klicala po prenovi. Združeno pročelje treh vhodov je klasicistično obogateno s pilastri, profiliranimi bazami in kapiteli, vencem, okenskimi okvirji in lepo izdelanim štukaturnim okrasjem. Na pritličnem, rustikalnem delu fasade so okna in trije  portali iz bližnjega peračiškega tufa.

TRENUTNO POTEKA: Restavratorski poseg na stropu zakristije cerkve sv. Frančiška v Piranu

Strop zakristije cerkve, ki je del minoritskega samostana, je bogato dekoriran. Obkrožen je s profiliranim vencem. Na sredini je večji profiliran okvir s štukaturami. Detajli štukaturnega okrasja so bili prvotno pozlačeni. Sondiranja so pokazala, da sta polja sosednjih okvirov poslikana.Po odstranjenih recentnih plasteh beležev je bilo možno diagnosticirati dejansko stanje, ki je bilo precej poškodovano.

TRENUTNO POTEKA: Sanacija notranjosti zvonika sv. Jurija v Piranu

Po kratkem času od obnove številčnice je na vrsti poseg v notranjosti zvonika. Omet je bil oslabel in ga je bilo potrebno odstraniti. Sledila bo poglobitev električnih napeljav ter izdelava novega ometa.  Leseno stopnišče bo zamenjano z novim.

TRENUTNO POTEKA: Restavratorska dela na ruski dači v Zgornjih Gameljnah

Ruske dače, vile v Zgornjih Gameljnah pri Ljubljani ni težko opaziti. Gre za edini primer ruske dače v Sloveniji in je kulturni spomenik lokalnega pomena. Zgradili so jo ruski priseljenci okoli 1890.

Pritličje je zidano, nadstropje leseno in po celotnem obodu opasano z gankom. Krasi jo mnogo lesenih dekorativnih detajlov ter vitražna stekla.

Z novim lastnikom je propadajoča lepotica dočakala prenovo.

TRENUTNO POTEKA: Palača Besenghi - restavriranje stavbnega pohištva

Izolska palača Besenghi degli Ughi je bila last ugledne in premožne istrske družine Besenghi in sodi med najbolj ohranjene poznobaročne arhitekturne spomenike na slovenskem.  Stavba, zgrajena med leti  1775 in 1781, je bogato dekorirana s poslikavami in štukaturami. Danes ima v palači sedež Glasbena šola Izola, služi pa tudi za poročne obrede.

TRENUTNO POTEKA: Ljudska univerza Kranj

V nadstropno zidani vili, v jedru secesijski, med vojnama pa prezidani v stilu zmernega modernizma, obnavljamo stavbno pohištvo. Projekt zajema okna in vrata z okvirji in podboji, lesene stropove ter stenske obloge.  Okenska in vratna krila smo demontirali in restavriramo v delavnici, ostale elemente in situ.

ZAKLJUČENI PROJEKTI