Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Portal karavanškega železniškega predora

Železniški predor karavanško –  bohinjske proge povezuje Avstrijo in Slovenijo. Dolg je 7976 metrov. Zgradili so ga med leti 1900 in 1906. V okviru prenove železniške proge med Jesenicami in Karavanškim tunelom je predvidena tudi sanacija več objektov. Obnovili bomo portal karavanškega tunela in jekleni most čez potok Jesenica. Portal je zidan iz klesancev. Na vrhu ima med 2. svet. vojno dozidana betonska bunkerja.

Aktualni projekt: Fasada Ruardove graščine

Obnavljamo historično fasado Bucelleni Ruardove graščine. Objekt stoji v severnem delu fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah. V jedru je stavba renesančna. Današnja nadstropna podoba je rezultat prezidav po letu 1766.

Aktualni projekt: Palača Kazina

Ob Kongresnem trgu stoji strogo klasicistična arhitektura, ki odraža racionalizem 1. polovice 19. stol. Krasitvena dela v dvorani iz 19. stol. dopolnjujejo interierji v slogu funkcionalizma. Obnavljamo stavbno pohištvo, lestence, stropno poslikavo dvorane idr. V dvorani smo na stebrih pod opleski odkrili prvoten marmorin.

Aktualni projekt: Mestna hranilnica ljubljanska

Trinadstropna stavba je bila zgrajena po načrtih J. Vancaša leta 1904. Secesijsko fasado s historicističnimi elementi krasijo portal s pahljačastim nadstreškom in kipa personifikacij obrti in industrije. Notranjščina je secesijska. Pred spremembo namembnosti (muzej bančništva), smo začeli izvajati restavratorsko konservatorska dela v notranjosti.

Aktualni projekt: Križni hodnik v Piranskem samostanu

V minoritskem samostanu v Piranu izvajamo posege na apnenih ometih zidov in parapetu, na kamnitih elementih križnega hodnika ter lesenih vratih.  Originalni ometi so narejeni v tehniki marmorina. Predvsem v spodnjem delu so dotrajani. Mestoma prihaja do odpadanja, v večjem delu je povrhnica odstopla od podlage, kjer se pojavljajo zračni žepi. Belež na površini je neustrezen in ni paropropusten.

Aktualni projekt: Dvorec Petrogalovše

Dvorec Petrogalovše v Ajdovščini, nekdaj last družine Petrogalli, je stanovanjsko in gospodarsko poslopje iz druge polovice 18. stol. z starejšimi stavbnimi zasnovami in kamnitimi elementi. Restavrirali bomo kamnite elemente ter izvedli rekonstrukcijo kamnitega portala in dveh kamnitih okenskih okvirjev.

REFERENCE