Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Obnova svetilnika na Punti

Obnavljamo svetilnik na Punti – skrajnem koncu piranskega polotoka. Restavratorsko konservatorska dela bomo opravili na stavbnem pohištvu in na kamniti fasadi.

Aktualni projekt: Vila Finžgarjeva 12

Nadaljujemo z obnovo Finžgarjeve vile ob Gradaščici. V tokratnem sklopu je zajeto stavbno pohištvo in fasada.

Aktualni projekt: Vrata v Cerkev sv. Frančiška v Kopru

Minoritska cerkev sv. Frančiška Asiškega v Kopru je bila zgrajena leta 1268, V sredini 18. stoletja je bila barokizirana in je delovala do leta 1809. Izdelali bomo repliko vrat in restavrirali portal.

Aktualni projekt: Sv. Kancijan v Kranju

Po lanskoletni obnovi zvonika tokrat nadaljujemo z restavriranjem fasade cerkvene ladje, najprej na severni strani. Tokrat imamo opraviti z ometom in prezentiranimi kamnitimi elementi iz peščenjaka, konglomerata in lehnjaka.

Aktualni projekt: Kartuzija Žiče - ostaline samostana

Izvajamo restavratorsko – konservatorske posege na ostalinah samostana kartuzijanskega verskega reda.

Aktualni projekt: Puščavnik blejskega otoka

Kdaj je bila stavba pozidana, ni znano. Sedanja oblika je iz leta 1852. Sprva je služila za duhovnike puščavnike, ki so se naselili na otoku, da bi v samoti in tišini zbrano molili. Na objektu bomo izvedli restavratorska in gradbena-sanacijska dela.

Aktualni projekt: Ormož - grajski stolp

V stolpu ormoškega gradu izvajamo konservatorsko – restavratorske posege na kamnitih elementih, na historičnih ometih in stenskih poslikavah, ter restavrirali še ohranjen prvotni parket v eni od grajskih soban.

Aktualni projekt: Sveta trojica v Slovenskih goricah - kamnita plastika

Restavriramo kipe sv. Roka, sv. Vincencija in sv. Trojice pred cerkvijo Sv. Trojice v Slovenskih goricah.

Aktualni projekt: Kapela na blejskem pokopališču

Pokopališče na Bledu s historičnimi nagrobniki in baročnimi vogalnimi kapelicami je nastalo leta 1889 (EŠD: 13177). Restavriramo eno od kapelic.

Aktualni projekt: Vrt minoritskega samostana v Piranu

Na pobočju nad središčem Pirana bomo uredili vrt minoritskega samostana.

Reference