Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Oranžerija dvorca Dornava

Z omenjenim projektom bodo obnovili nekdanji objekt za shranjevanje oranževcev in dveh manjših baročnih paviljonov z vhodom v parku dvorca Dornava.

Aktualni projekt: Stropne poslikave v p.c.sv. Helene v Premu

Izvajamo konservatorsko restavratorske posege na poslikavah kupole cerkvene ladje ter štirimi loki nad slopi.

Aktualni projekt: Kranjski zvonik

V središču Kranja stoji cerkev sv. Kancijana in tovarišev, ena najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem. Po lanskoletnih posegih v notranjosti smo pričeli z deli na fasadi.

Aktualni projekt: Ortnek, sv. Jurij

Obnovili bomo cerkev sv. Jurija. Cerkev z ladjo, deljeno v tri obočne pole s pilastri, tristranim prezbiterijem in zahodnim zvonikom, je primer celostne arhitekture 17. stol. Tri oltarje, slike (Mojster HGG, 1641) in prižnico, restavrirane 1999-2003, hranijo na več lokacijah.

Aktualni projekt: Puščavnik blejskega otoka

Kdaj je bila stavba pozidana, ni znano. Sedanja oblika je iz leta 1852. Sprva je služila za duhovnike puščavnike, ki so se naselili na otoku, da bi v samoti in tišini zbrano molili. Na objektu bomo izvedli gradbena in sanacijska dela.

Aktualni projekt: Kiosk na Trgu MDB

Trg mladinskih delovnih brigad (tudi Trg MDB) je eden izmed trgov v Ljubljani. Obnovili bomo kiosk.

Aktualni projekt: Grad Neuhaus v Tržiču

Grad Neuhaus je bil prvič omenjen že leta 1354. Ko je leta 1811 pogorel, je dal grof Radetzky na starih temeljih postaviti nov, še danes stoječi klasicistični dvorec. Obnavljamo zunanjost dvorca.

Aktualni projekt: Dvorec Petrogalovše

Dvorec Petrogalovše v Ajdovščini, nekdaj last družine Petrogalli, je stanovanjsko in gospodarsko poslopje iz druge polovice 18. stol. z starejšimi stavbnimi zasnovami in kamnitimi elementi. Restavrirali bomo kamnite elemente ter izvedli rekonstrukcijo kamnitega portala in dveh kamnitih okenskih okvirjev.

REFERENCE