Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Ruardova graščina na Jesenicah

V dvorani in avli s stopniščem restavriramo poslikave na stenah in obokanem stropu. Sonde so pokazale različne prezidave in preslikave.  Trenutno smo v fazi odstranjevanja beležev in čiščenja.

Aktualni projekt: Piran - hodnik občinske palače

Po obnovi fasade, stavbnega pohištva in dvorane v preteklih letih smo začeli z deli na hodniku občinske palače (Tartinijev trg 2,  EŠD 519). Posegi na hodniku zajemajo stene in strop, kamnite stopnice in železno ograja z lesenim držalom.

Aktualni projekt: Petrovški križi

Petrovški križi so kompozicija petih kamnitih figur s podstavki. So kvalitetno delo poznobaročnega graškega kiparja Vida Königerja, iz sredine 18. stoletja. Leta 1930 pa so bili deloma prenovljeni. Poškodbe na plastiki so nastale predvsem zaradi erozije kamenine. Na površini so obloge in razjede. Nastale so razpoke.

Kamnite kipe bomo očistili, dopolnili pomanjkljivosti, sanirali razpoke in jih vrnili nazaj pred petrovško cerkev.

Aktualni projekt: Grad Rihemberk

Razsežna srednjeveška utrdba z zunanjim obrambnim zidom in stolpi, stanovanjskimi trakti, cisternami in s poudarjenim osrednjim romanskim stolpom, je zrasla na mestu gradišča. Prva omemba seže v leto 1230. Rihemberške viteze sicer kot prvotne posestnike grajske stavbe srečujemo v virih od 1118 dalje, vendar v današnjem stavbnem sestavu ni objektov, ki bi jih lahko zanesljivo postavili v ta zgodnji čas.

Aktualni projekt: Palača na Gregorčičevi 3, Postojna

Stavba na Gregorčičevem drevoredu je historicistično zasnovana, s sedemosno vhodno fasado in poudarjenim rizalitom. Do vhoda v osi stavbe vodi stopnišče. Vogali, okenski okvirji in pritlični del so oblikovani v kamnu. Zgrajena je bila 1927 kot podružnica Italijanske banke. Na objektu restavriramo kamnite elemente in stavbno pohištvo.

Aktualni projekt: Kapucinski most v Škofji Loki

Začeli smo izvajati testne konservatorske-restavratorske posege na Kamnitem mostu. S svojo častitljivo starostjo nad 600 let je eden najstarejših spomenikov tovrstne gradnje v srednji Evropi.

Aktualni projekt: Restavriranje kamnitega tlaka v cerkvi sv. Petra

Naredili smo posnetek tlaka in vsak kos oštevilčili. Zaradi slabega stanja kamnitih plošč in tampona se je ves tlak odstranil. Restavrirane plošče po načrtu vračamo na prvotno mesto na novo podlago.

REFERENCE