Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Semič, Cerkev sv. Štefana

Na objektu obnavljamo fasado. Poleg restavratorskih in zidarskih del se bodo obnovili tudi stari leseni kipi v nišah. Ti se bodo prestavili v notranjost cerkve, na njihovo mesto na pročelju se bodo postavile nove kopije.

Aktualni projekt: Kranjski zvonik

V središču Kranja stoji cerkev sv. Kancijana in tovarišev, ena najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem. Po lanskoletnih posegih v notranjosti smo pričeli z deli na fasadi.

Aktualni projekt: Ortnek, sv. Jurij

Obnovili bomo cerkev sv. Jurija. Cerkev z ladjo, deljeno v tri obočne pole s pilastri, tristranim prezbiterijem in zahodnim zvonikom, je primer celostne arhitekture 17. stol. Tri oltarje, slike (Mojster HGG, 1641) in prižnico, restavrirane 1999-2003, hranijo na več lokacijah.

Aktualni projekt: Puščavnik blejskega otoka

Kdaj je bila stavba pozidana, ni znano. Sedanja oblika je iz leta 1852. Sprva je služila za duhovnike puščavnike, ki so se naselili na otoku, da bi v samoti in tišini zbrano molili. Na objektu bomo izvedli gradbena in sanacijska dela.

Aktualni projekt: Kiosk na Trgu MDB

Trg mladinskih delovnih brigad (tudi Trg MDB) je eden izmed trgov v Ljubljani. Obnovili bomo kiosk.

Aktualni projekt: Suhorje - Zvonik cerkve sv. Nikolaja

Cerkev sv. Nikolaja stoji na vzpetini ob vasi Suhorje.  Zgrajena je bila v 17. in 18. stoletju. Leta 1844 je bil k pročelju prizidan zvonik, ki je od temeljev do vrha iz špičenih klesancev flišnega peščenjaka. Zidovi niso ometani. Cerkev se v celoti lušči po vseh fasadah, najbolj je prizadet zvonik s kupolo.

 

Aktualni projekt: Grad Neuhaus v Tržiču

Grad Neuhaus je bil prvič omenjen že leta 1354. Ko je leta 1811 pogorel, je dal grof Radetzky na starih temeljih postaviti nov, še danes stoječi klasicistični dvorec. Obnavljamo zunanjost dvorca.

Aktualni projekt: Žiška kartuzija

Žiška kartuzija je nekdanji samostan kartuzijanskega verskega reda v bližini naselja Žiče. Nastal je okoli leta 1160. Opravljamo  restavratorsko – konservatorska dela na kamnitih elementih in ometih.  Izvedli bomo  tlakovanje v cerkvi, sanirali glavni vhod, dokončali Otokarjevo kapelo, z minimalno intervencijo uredili mali križni hodnik ter opravili preostala s tem povezana dela.

Aktualni projekt: Fasada Ruardove graščine

Obnavljamo historično fasado Bucelleni Ruardove graščine. Objekt stoji v severnem delu fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah. V jedru je stavba renesančna. Današnja nadstropna podoba je rezultat prezidav po letu 1766.

Aktualni projekt: Dvorec Petrogalovše

Dvorec Petrogalovše v Ajdovščini, nekdaj last družine Petrogalli, je stanovanjsko in gospodarsko poslopje iz druge polovice 18. stol. z starejšimi stavbnimi zasnovami in kamnitimi elementi. Restavrirali bomo kamnite elemente ter izvedli rekonstrukcijo kamnitega portala in dveh kamnitih okenskih okvirjev.

REFERENCE