Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Reference

Aktualni projekt: Stavbno pohištvo Sodne palače

Ljubljanska Sodna palača je neoklasicistična stavba. Danes v stavbi domujejo tri veje sodišč. Opravljamo restavratorske posege na stavbnem pohištvu. Deloma na mestu, deloma v ateljeju.

Aktualni projekt: Planina, Mali grad

Mali grad je srednjeveški grad blizu vhoda v Planinsko jamo. V virih je prvič omenjen leta 1444 kot grad “Kleinburg”. Njegovi lastniki so bili sprva Goriški grofi, kasneje pa tudi Albenski gospodje, Celjani in Habsburžani. V 15. stoletju ga je v deželno-knežji fevd dobila rodbina Ravbarjev. Po njih se imenuje tudi Ravbarjev stolp, ki je edini ohranjen del gradu.

Notranjost stolpa je obokana zvezdasto rebrasto. S sondiranjem smo ugotovili, da so bila rdečkasta rebra prvotno rumena. Vse stene in polja med rebri so danes preplastena z obrizgom. Pod njim je delno ohranjen prvotni omet. Poslikav nismo našli. Več se bo pokazalo z nadaljnimi deli.

Aktualni projekt: Portal karavanškega železniškega predora

Železniški predor karavanško –  bohinjske proge povezuje Avstrijo in Slovenijo. Dolg je 7976 metrov. Zgradili so ga med leti 1900 in 1906. V okviru prenove železniške proge med Jesenicami in Karavanškim tunelom je predvidena tudi sanacija več objektov. Obnovili bomo portal karavanškega tunela in jekleni most čez potok Jesenica. Portal je zidan iz klesancev. Na vrhu ima med 2. svet. vojno dozidana betonska bunkerja.

Aktualni projekt: Fasada Ruardove graščine

Obnavljamo historično fasado Bucelleni Ruardove graščine. Objekt stoji v severnem delu fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah. V jedru je stavba renesančna. Današnja nadstropna podoba je rezultat prezidav po letu 1766.

Aktualni projekt: Palača Kazina

Ob Kongresnem trgu stoji strogo klasicistična arhitektura, ki odraža racionalizem 1. polovice 19. stol. Krasitvena dela v dvorani iz 19. stol. dopolnjujejo interierji v slogu funkcionalizma. Obnavljamo stavbno pohištvo, lestence, stropno poslikavo dvorane in štukature.

Aktualni projekt: Zvonik svetega Kanijana

Poznogotska cerkev sv. Kancijana in tovarišev stoji v središču Kranja, na robu glavnega trga.  Je eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem ter vzor številnim pozneje zgrajenim cerkvam (Radovljica, Škofja Loka, Kamnik, Šentrupert na Dolenjskem). Od nedavnega ima status spomenika državnega pomena. S sanacijo ometov stopnišča in zvončnice. Pri tem ohranjamo prvotni omet. 60m visok zvonik bo v letu 2021 prvič odprt za obiskovalce. Predvidena je tudi obnova zunanjosti.

 

Aktualni projekt: Dvorec Petrogalovše

Dvorec Petrogalovše v Ajdovščini, nekdaj last družine Petrogalli, je stanovanjsko in gospodarsko poslopje iz druge polovice 18. stol. z starejšimi stavbnimi zasnovami in kamnitimi elementi. Restavrirali bomo kamnite elemente ter izvedli rekonstrukcijo kamnitega portala in dveh kamnitih okenskih okvirjev.

REFERENCE