Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Aktualni projekt: Okrajno sodišče Jesenice

5

Aktualni projekt: Kasarna ob Roški

1

Aktualni projekt: Vrt minoritskega samostana

0

Aktualni projekt: Ptuj - Stara steklarska

0

Aktualni projekt: Poslikave Toneta Kralja na Premu

0

Aktualni projekt: Puščavnik na blejskem otoku

0

Aktualni projekt: Grad Hrastovec

PXL_20220218_093357578

Aktualni projekt: Štefančevo znamenje

0

Apno

Apno je osnovni gradbeni material še iz rimljanskega obdobja in je zaradi svojih karakteristik v uporabi še danes.

Pri svojem delu uporabljamo visokokakovostno žgano in gašeno apno pridobljeno v lastni proizvodnji.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Smo izvajalec Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklica »zidar – restavratorski sodelavec« in »kamnosek – restavratorski sodelavec.«

Zainteresirane posameznike dodatno informiramo in jih s svojimi svetovalci za NPK vodimo skozi postopek pridobivanja certifikata.

Haptika

Tehnologija nam omogoča virtualno manipulacijo 3D modelov zajetih s skeniranjem. Pri našem delu gre v večini primerov za nepravilne, organske forme, kjer si s klasičnimi CAM programi ne moremo pomagati. Haptična tehnologija ustvarja občutek dotikanja objekta, s katerim preko FreeForm programa dopoljnujemo ali preoblikujemo proste forme virtualnih objektov.