Na JZ vogalu gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani se nahajajo trije samostoječi stebri višine okoli 4,5m. Stebri so bili v času gradnje trga preneseni iz palače Evropa na obstoječe mesto.

Trojico stebrov z bazami, kapiteli in podstavki smo očistili, domodelirali poškodbe in jih hidrofobno zaščitili. Steber, ki je bil zaradi razpok v nevarosti da se podre, smo demontirali in restavrirali v delavnici.