Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Arhiv

Reference

Na mirni lokaciji, tik ob cerkvi Marijinega prikazanja v Strunjanu se nahaja pastoralni dom Stella Maris.

Naša naloga pri celostni prenovi objekta je bila strokovna obnova kamnitih okenskih okvirjev in portala, ter leseni stebri napušča. S kamnite površine smo odstranili obloge in odstranili železne tujke. Poškodovane elemente smo domodelirali, retuširali in hidrofobno zaščitili.

Lesene stebre smo nizkotlačno očistili z uporabo mehkega medija in jih zaščitili z UV stabilnim oljem.

Na dvorišču objekta smo uredili kamnito podlago vodnjaka in izdelali novi kroni dveh vodnjakov iz istrskega apnenca.

Minoritski samostan v Piranu ima ob cerkvi sv. Frančiška visok zvonik. Oblekli smo ga v nov plašč – omet, ki je bil narejen s tradicionalnimi postopki in materiali. Pred nanosom novega smo star omet odbili. Nato je sledila izdelava obrizga  in grobega ometa iz vroče apnene malte vključno s predhodnim močenjem zidu. Malta je bila izdelana in nanešena ročno.  Fin omet smo tonirali z naravnimi materiali (rdeča zemlja, opečni prah). Nanešeno fino malto smo zagladili  z zidarsko žlico.

Iz površine kovinskih elementov smo z nizkotlačnim čiščenjem odstranili barvne nanose in jih premazali s stabilizatorjem rje in protikorozijsko zaščito.

Sekundarne obloge na kamnitih elementih (odprtine zvončnice, venci) smo odstranili z  nizkotlačnim čiščenjem (tlak max. 1,5 bara ter medij trdote max. od 6-8 po Mohs-u). Poškodbe smo dopolnili s sistemom KEIM. Kamnite elemente smo hidrofobno zaščitili.

Cerkev sv. Petra v Ilirski Bistrici je postavljena na dominantnem griču nad Trnovim. V notranjosti objekta se razprostira kamnit tlak.

Pred posegom smo napravili posnetek tlaka, iz katerega je mogoče razbrati stanje pred obnovo in je služil za namen vračanja plošč na isto pozicijo. Po odstranitvi kamnitih plošč smo teren (nasutje pod tlakom) poglobili in ga planirali z nasutjem peska kot podlago hidroizolacije – filc in EPDM membrana. Preko smo položili mrežno armaturo Q196 in nasuli montažni material – zemeljsko vlažen cementni estrih.

Kamnite plošče smo očistili, sanirali in vrnili na prvotno mesto. Manjkajoč tlak se je dopolnil z novim.

Prenova stopnišča iz 19. stoletja (Piran – občinska palača) je zajemala kamnite stopnice, kovano ograjo z lesenim držalom, stene s stropovi. Med desetletji uporabe so bile stene večkrat sanirane in prebarvane. Prav tako ograja.

Kamnite stopnice smo očistili in prekrili z novo preprogo. Obnovili smo lesena držala in železno ograjo, ki smo jo zaradi varnostnih predpisov dvignili, ter namestili dodatna držala ob steni. Iz ometov smo odstranili barvne plasti in sanirali poškodbe.  Stopnišče pobarvali po prvotni shemi.

S  3D tehnologijo smo v preteklih letih skenirali mnogo artefaktov s področja kulturne dediščine (kipi, oltarji, kapele,ipd.).  Digitalni trorazsežnostni posnetek fizičnega objekta nam služi kot dokument o trenutnem stanju objekta in  pa za namene kopistike. Več je primerov, ko smo originalen objekt zaradi ogroženosti umaknili, ter na mesto postavili kopijo, ki smo jo izdelali iz digitalne 3d slike, z rezkanjem ali 3d tiskanjem.

V naselju Orehek pri Materiji, v občini   Hrpelje – Kozina stoji  podružnična cerkev sv. Štefana. Gre za tipično renesančno arhitekturo iz 17. stoletja.

Preslica (zvončnica)  je klesana iz peščenjaka.  Zaradi poškodb in statične ogroženosti  je bila nekoč ojačana z vezmi.

Temeljito prenovo sme začeli z dokumentacijo, kateri je sledila demontaža.  Kamnite elemente smo označili in transportirali v delavnico. Površino smo očistili. Odstranili smo železne vezi in druge tujke. Počene kose smo zlepili. V razpoke smo injektirali lepilo. Manjkajoče dele smo dopolnili z modelirno maso, večje pa nadomestili z naravnmi kamnom. Zaradi statičnih zahtev smo oslabele elemente učvrstili s kar osemnajstimi metri navojnih palic. Palice smo vstavili v vrtine, zalite z epoksidno smolo.

Montaža na prvotno mesto je potekala v obratnem vrstnem redu kot demontaža. Pri postavitvi smo izpustili tri elemente, saj je bilo med rest. – kons. posegom ugotovljeno (netipična proporcionalnost  in vstavljeni elementi druge kamnine) je bila zvončnica nekoč dvignjena.

 

 

 

 

 

Na JZ vogalu gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani se nahajajo trije samostoječi stebri višine okoli 4,5m. Stebri so bili v času gradnje trga preneseni iz palače Evropa na obstoječe mesto.

Trojico stebrov z bazami, kapiteli in podstavki smo očistili, domodelirali poškodbe in jih hidrofobno zaščitili. Steber, ki je bil zaradi razpok v nevarosti da se podre, smo demontirali in restavrirali v delavnici.

Miljnike so postavljali Rimljani in so označevali razdaljo do Rima. Ivanški miljnik je današnjo podobo dobil leta 1583, ko ga je dal preklesati Stiški opat Laurentius Rainer. Takrat so bili na njem vklesani novi napisi v latinščini in nemščini ter dodani grbi povezani s stiškim samostanom. Miljnik je takrat dobil tudi zgornji štirioglati del s špico, kot nekakšno streho. V štirioglatem delu spomenika se nahajajo štiri vdolbine, v katerih so bile včasih podobe svetnikov, farnih zavetnikov ki so služile kot kažipot. Ob ustanovitvi ivanške občine je postal simbol v grbu nove občine.

Na propadanje miljnika so vplivale zmrzali, onesnaževanje okolja, sol, ter nazadnje vandalizem. Ta pomemben kulturno-zgodovinski spomenik smo odpeljali v restavratorsko delavnico našega podjetja in ga restavrirali.