S  3D tehnologijo smo v preteklih letih skenirali mnogo artefaktov s področja kulturne dediščine (kipi, oltarji, kapele,ipd.).  Digitalni trorazsežnostni posnetek fizičnega objekta nam služi kot dokument o trenutnem stanju objekta in  pa za namene kopistike. Več je primerov, ko smo originalen objekt zaradi ogroženosti umaknili, ter na mesto postavili kopijo, ki smo jo izdelali iz digitalne 3d slike, z rezkanjem ali 3d tiskanjem.