V naselju Orehek pri Materiji, v občini   Hrpelje – Kozina stoji  podružnična cerkev sv. Štefana. Gre za tipično renesančno arhitekturo iz 17. stoletja.

Preslica (zvončnica)  je klesana iz peščenjaka.  Zaradi poškodb in statične ogroženosti  je bila nekoč ojačana z vezmi.

Temeljito prenovo sme začeli z dokumentacijo, kateri je sledila demontaža.  Kamnite elemente smo označili in transportirali v delavnico. Površino smo očistili. Odstranili smo železne vezi in druge tujke. Počene kose smo zlepili. V razpoke smo injektirali lepilo. Manjkajoče dele smo dopolnili z modelirno maso, večje pa nadomestili z naravnmi kamnom. Zaradi statičnih zahtev smo oslabele elemente učvrstili s kar osemnajstimi metri navojnih palic. Palice smo vstavili v vrtine, zalite z epoksidno smolo.

Montaža na prvotno mesto je potekala v obratnem vrstnem redu kot demontaža. Pri postavitvi smo izpustili tri elemente, saj je bilo med rest. – kons. posegom ugotovljeno (netipična proporcionalnost  in vstavljeni elementi druge kamnine) je bila zvončnica nekoč dvignjena.