Minoritski samostan v Piranu ima ob cerkvi sv. Frančiška visok zvonik. Oblekli smo ga v nov plašč – omet, ki je bil narejen s tradicionalnimi postopki in materiali. Pred nanosom novega smo star omet odbili. Nato je sledila izdelava obrizga  in grobega ometa iz vroče apnene malte vključno s predhodnim močenjem zidu. Malta je bila izdelana in nanešena ročno.  Fin omet smo tonirali z naravnimi materiali (rdeča zemlja, opečni prah). Nanešeno fino malto smo zagladili  z zidarsko žlico.

Iz površine kovinskih elementov smo z nizkotlačnim čiščenjem odstranili barvne nanose in jih premazali s stabilizatorjem rje in protikorozijsko zaščito.

Sekundarne obloge na kamnitih elementih (odprtine zvončnice, venci) smo odstranili z  nizkotlačnim čiščenjem (tlak max. 1,5 bara ter medij trdote max. od 6-8 po Mohs-u). Poškodbe smo dopolnili s sistemom KEIM. Kamnite elemente smo hidrofobno zaščitili.