Cerkev sv. Petra v Ilirski Bistrici je postavljena na dominantnem griču nad Trnovim. V notranjosti objekta se razprostira kamnit tlak.

Pred posegom smo napravili posnetek tlaka, iz katerega je mogoče razbrati stanje pred obnovo in je služil za namen vračanja plošč na isto pozicijo. Po odstranitvi kamnitih plošč smo teren (nasutje pod tlakom) poglobili in ga planirali z nasutjem peska kot podlago hidroizolacije – filc in EPDM membrana. Preko smo položili mrežno armaturo Q196 in nasuli montažni material – zemeljsko vlažen cementni estrih.

Kamnite plošče smo očistili, sanirali in vrnili na prvotno mesto. Manjkajoč tlak se je dopolnil z novim.