Kamniti nagrobnik je iz Kočevja. Polihromacija grba in večji kos nagrobnika sta bila izgubljena.

Želje naročnika so bile nadomestitev originala s kopijo na prvotnem mestu in muzejska prezentacija originala. Slabo stanje originala je narekovalo uporabo brezdotičnih metod s pomočjo 3d skeniranja. Manjkajoči kos je bil obenem virtualno rekonstruiran. Kopija in rekonstruiran kos sta bila izdelana z numerično krmiljenim strojem. Ta tehnologija je v danem primeru omogočila izdelavo kopije in manjkajočih delov brez dodatnih poškodb originala. Polihromacija grba na kopiji se je izvedla na podlagi ohranjene grafične predloge.