Vsem poznana Prešernova hiša je nastala v 16. stoletju. Hiša je bila leta 1939 preurejena za potrebe muzejske in spominske zbirke. Leta 2011 je bila razglašena za spomenik državnega pomena.

S sondiranjem nismo odkrili morebitnih poslikav in prvotnih šivanih robov. Odbili smo neustrezne omete. Izdelali smo apnene omete z vročo malto v treh slojih: apneni obrizg, nanos grobe malte, izdelava finalnega sloja. Kamnitim okenskim okvirjem iz tufa smo dopolnili poškodbe in jih površinsko zaščitili. Poškodovane lesene deske napušča in zatrepa smo nadomestili z novimi, s površine ostalih smo odstranili vse barvne nanose. Celotno površino desk smo barvno uskladili s pigmentiranim oljem.