Kamnito stebrno znamenje stoji ob makedamski poti, med polji severovzhodno od vasi. Tipološko ga uvršččamo med kamnita stebrna znamenja, ki so značilna od poznega 15.stoletja in vse do 19. stoletja. Znamenje iz Velikih Pec je iz sivega apnenca, ima masivno kvadratno osnovo s podstavkom, na katerem je steber kvadratnega profila, s posnetimi robovi na vogalih, ki na spodnjem  in zgornjem delu prehajajo v živ rob.Zgornji del znamenj tvori nastavek, ki je pravokotne oblike in ga pokriva strma piramidna strešica. V osrednjem delu so plitve polkrožne niše.

Demontirano znamenje smo očistili, odstranili lišaje in mah. Manjkajoče dele smo dopolnili . V nišah so se ohranili sledovi poslikav in pozlate.  Na podlagi teh in ohranjenih fotografij smo poslikave  rekonstruirali. Ob montaži na prvotno mesto smo dodali manjkajoč kovinski križ na špici.