Kraj Tišina v Prekmurju se ponaša z izredno sakralno gotsko arhitekturo. Stavba je bila v preteklosti bolj ali manj uspešno spremenjena.

Fasado cerkvene ladje, prezbiterija in zvonika smo obnovili v harmonično celoto, v skladu  konservatorsko – restavratorskimi načeli.

Prenova fasade je zahtevala odstranitev neustreznih ometov. Nov omet smo naredili z malto, pripravljeno na delovišču. Apnen omet na zvoniku smo finalizirali z zagladitvijo, medtem ko smo ladjo in prezbiterij končali z grobo malto. Novi ometi niso izravnani, ampak sledijo formi kamnitega zidu. Oplesk na grobem ometu smo izvedli še sveži malti.

Mnogo dela je bilo z reševanjem in prezentacijo kamnitih elementov (venci, stebrni podporniki, okenski niše, police, portali, krogovičja, talni zidec,..). Kamen smo očistili, odstranili neustrezne cementne plombe, domodelirali poškodbe, zapolnili stike med njimi. Meteorno izpostavljene elemente smo hidrofobno zaščitili. Na kamnitih elementih je bilo odkritih preko trideset različnih kamnoseških znakov.

Na vitražih smo zamenjali poškodovana stekla, stabilizirali rjo na letvicah in namestili zaščitno mrežo.