Markanten nagrobnik, na katerem je relifno upodobljen pokojnik v viteški opravi, je datiran v leto 1606. Pred restavratorskim posegom je bila plošča postavljena ob cerkvi Marijinega rojstva v Tišini.

Kamnito umetniško delo je bilo poškodovano zaradi meteoroloških dejavnikov. Pri tem je prišlo, kot je značilno za ta tip kamnine, do propadanja v obliki plastenja.

Površino smo očistili s peskanjem, z nadzorovanim pritiskom in primernim medijem. S finim orodjem smo odstranili cementne plombe.  Zapolnili smo razpoke in vrzeli med plastmi. Poškodbe smo domodelirali.Večje manjkajoče dele smo rekonstruirali. Dragocen kamnit kos smo trodimenzionalno skenirali in posnetek arhivirali.