Na blejskem otoku smo obnovili zunanjost nekdanje proštije. Restavrirali smo kamnita okna in portal iz lokalnega tufa. Slabo izvedene in poškodovane omete smo odbili do “zdrave” osnove.  Nato smo nanesli obrizg, izdelali grob in zaključni omet iz ročno pripravljene živo apnenene malte. Sledil je oplesk z apnenim beležem. Na južni fasadi smo restavrirali in prezentrali ohranjen fragment sončne ure in barvo osvežili grb na vzhodni strani. Rekonstruirali smo naslikane šivane robove. Iz kovinskih elementov (sidra, kovane okenske mreže, luči) smo odstranili barvo do osnove, stabilizirali rjo in jih premazali z zaščitno barvo.