V prekmurskem naselju Tišina, blizu cerkve in ob glavni cesti stoji preprosta kapelica, znotraj katere je poslikava. Upodobljen je svetnik Janez Nepomuk, ki je bil zavezan molku. S tem se tudi navezuje na ime naselja.

V tej fazi je bila restavrirana le poslikava. Do enega centimetra debel omet je deloma odstopil od zidu. Ponekod je odpadel ali pa je bilo odstopanje zaznati s trkanjem. Apnen omet je izgubil trdnost, nastalo je več manjših poškodb. Barvna plast je na mestih odpadla.

Poslikavo smo najprej utrjevali z apneno vodo. Obšili smo kritične poškodbe. V praznine med ometom in zidom smo injektirali polnilo iz apna in kalcitne moke. Sledilo je zapolnjevanje poškodb z grobo in fino malto. Poškodbe na barvnem sloju smo retuširali s pigmenti in apnenim vezivom v tehniki črtkanja. Zgornji del oblačila figure v okrastem tonu smo zaradi izgubljenih informacij retuširali z nevtralno retušo. Enostavnejše ozadje figure smo v večji meri rekonstruirali.